Uw personeel is geconfronteerd met een overval. Of één van uw medewerkers raakt onder werktijd betrokken bij een ernstig ongeval. Een personeelslid komt op het bedrijf onder een heftruck knel te zitten. Het zijn uiteenlopende situaties, met een herkenbare rode draad: u staat voor de taak om die medewerkers op te vangen en te begeleiden bij de terugkeer naar het werk. Hoe gaat u daarmee om? En hoe vindt u uw weg in de doolhof aan instanties op het gebied van slachtofferhulp, rechtsbijstand en re-integratie ondergebracht in één regeling. Helder en effectief.

Medewerkers die een trauma oplopen door een ongeval, een overval of een andere schokkende gebeurtenis, staan meestal niet te springen om weer aan de slag te gaan. Begrijpelijk: zij zullen de gebeurtenis eerst moeten zien te verwerken. Daar is hulp bij nodig, professionele hulp. Achter de Nationale Hulpbrief staan marktleiders op het gebied van slachtofferhulp,  rechtsbijstand en re-integratie. De partners achter de Nationale Hulpbrief werken nu al voor meer dan drie miljoen werknemers in Nederland. Zij hebben de krachten gebundeld, met als resultaat een geïntegreerd aanbod van diensten. Doelstelling nummer één: u ondersteunen bij een snelle terugkeer van uw medewerker in het bedrijf.

Die doelstelling is zowel in het belang van u als van uw medewerker. Want uiteindelijk zijn mensen beter af als zij snel de draad weer kunnen oppakken. Het verwerkingsproces is effectiever als mensen snel weer hun vertrouwde patroon kunnen oppakken.

Een drie-in-één-dienstverlening
De dienstverlening van de Nationale Hulpbrief valt uiteen in drie delen:

  • Traumaopvang, dus de directe opvang en zorg aan de slachtoffers van schokkende gebeurtenissen;
  • rechtshulp, gericht op het verhalen van de eventuele schade en het verkrijgen van aanvullende inkomensvoorziening;
  • ondersteuning bij re-integratie.

Aantrekkelijke aanvulling voor uw secundaire arbeidsvoorwaarden
Met die combinatie van diensten biedt de Nationale Hulpbrief een compleet pakket. Dat maakt de Nationale Hulpbrief tot een aantrekkelijke aanvulling van het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden voor bedrijven. Daarmee laat u zien dat u het welzijn van uw medewerkers op de eerste plaats zet, onder alle omstandigheden.