De Nationale Hulpbrief. Omdat het moet
Alleen al uit menselijk oogpunt wilt u uw medewerkers na een ingrijpende gebeurtenis graag ondersteunen. Maar wist u dat die zorgplicht voor werkgevers ook wettelijk verankerd is? Die plicht is onlangs wederom bevestigd door de Hoge Raad. In een arrest heeft de Raad geoordeeld dat werkgevers, vanuit hun aansprakelijkheid, verplicht zijn om adequate opvang te verzorgen bij een trauma. En zowel voor uw bedrijf als voor de medewerker in kwestie is re-integratie kansrijker als hij of zij snel weer terug keert in de vertrouwde situatie.

Met de Nationale Hulpbrief heeft u nu één regeling die alle aspecten van opvang, ondersteuning en re-integratie bundelt. De initiatiefnemers van de Nationale Hulpbrief zijn elk op hun eigen terrein specialist. Hun samenwerking garandeert u een slagvaardige en effectieve aanpak, in het belang van werkgever en werknemer.

De kosten
Om alle misverstanden weg te nemen vermelden wij nogmaals dat de kosten van de behandelingen, nazorg en ook de kosten van begeleiding tijdens re-integratie volledig worden betaald door de Nationale Hulpbrief. Vanzelfsprekend worden de kosten van de rechtsbijstand gedragen door de verzekeringsmaatschappij DAS.

Ongevallenverzekering
Indien u dit wenst kan de Nationale Hulp Brief naast rechtsbijstand- en personenhulp ook worden uitgebreid met een ongevallenverzekering. Deze optie is opgenomen omdat het niet zeker is dat in alle gevallen waarbij er sprake is van een dodelijk ongeval, de financiële schade altijd en volledig verhaald kan worden. Deze verzekering keert een bedrag uit van € 25.000,-. De premie voor deze ongevallenverzekering bedraagt € 9,50 per werknemer per jaar. De ongevallen verzekering is ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij Erasmus

Wat kost de NHB
De Nationale Hulpbrief jaarlijks per werknemer € 19,50 De ongevallendekking jaarlijks per werknemer € 9,50 (Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en 7% Assurantiebelasting).

Nadere informatie en een aanmeldformulier kunt vinden op deze website. U kunt natuurlijk ook gewoon bellen naar onderstaand telefoonnummer.