Een medewerker die iets ingrijpends heeft meegemaakt kan blijvend (arbeids-) ongeschikt worden voor de eigen werkzaamheden/functie. Re-integratie is echter een ingewikkeld proces. Er zijn veel instanties bij betrokken, het is een complex samenspel van wettelijke regelingen. Werknemers kunnen bij genoemde blijvende ongeschiktheid te maken krijgen met tijdrovende beoordelingsprocedures door het UWV in het kader van de WIA. Herplaatsing in een andere functie, binnen (door u) of buiten uw bedrijf (door een re-integratiebedrijf), kan dat in het spel zijn.

Dankzij de re-integratiehulp krijgt uw medewerker optimale ondersteuning gedurende dit proces. Ervaren arbeidskundigen, medischadviseurs zoals een bedrijfs- of verzekeringarts, psychologen en andere deskundigen staan voor uw werknemer klaar. Expereans, een gecertificeerd expertisecentrum in re-integratie, is verantwoordelijk voor dit traject.