Traumaopvang in betrouwbare handen
De traumaopvang is in handen van Trauma Opvang Nederland. Deze landelijk opererende hulpverleningsorganisatie is gespecialiseerd in directe opvang en zorg aan slachtoffers van schokkende gebeurtenissen zoals geweld, een overval, een ongeval of een sterfgeval. De organisatie beschikt over een landelijk netwerk van professionele hulpverleners, onder wie psychologen en bedrijfsmaatschappelijk werkers. Zij zijn direct beschikbaar en kunnen gegarandeerd binnen twee uur ter plaatse zijn.