Rechtshulp met kennis van zaken 

Een schokkend feit heeft niet zelden ook financiële gevolgen. Enerzijds kan er directe schade zijn ontstaan. En gaat het om een medewerker die voor kortere of langere tijd zijn of haar werk niet kan hervatten, dan speelt er ook inkomensderving. Met adequate rechtsbijstand kan daarin worden voorzien. U krijgt een professionele en slagvaardige jurist aan uw zijde. Die zal in eerste instantie trachten om de schade te verhalen op de dader, die het leed heeft veroorzaakt, en andere betrokken partijen.
Voorop staat dat uw medewerker de beschikking krijgt over het inkomen waar hij recht op heeft. De juridische bijstand gaat overigens verder dan alleen maar de financiële consequentie: als werkgever bent u ook verzekerd van een adequate begeleiding. De rechtsbijstand binnen de Nationale Hulpbrief wordt verzorgd door DAS, marktleider op dit gebied in Nederland.